Vui lòng login để hiện link download!

legendsense-ls

HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG

Shift: Bật Menu Tool.
Giữ X: Last hit quái
Giữ C: Last hit + Cấu máu đối phương
Giữ V: Farm nhanh quái (Clear lane)
Space: Combo skill vào tướng địch
F2: Tắt hết vẽ/vòng
F7: Load lại tool
.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT